POS机新闻

公司新闻

拉卡拉pos机关于境外刷卡业务手续费调整通知

来源:拾趣POS机办理添加时间:2021-03-26 09:12 点击:

尊敬的拉卡拉商户:

根据银联发布的《关于银联卡跨境业务手续费调整实施方案的函》(银联国际函【2019】16号)规定,现境外发行银联卡刷卡手续费统一调整为与境内发行银联卡刷卡手续费一致。该手续费标准自2019年9月6日起执行。

如有疑问,可联系我公司热线95016。

特此公示。                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                 拉卡拉支付股份有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                                                              2019年8月29日